!!!!! ZĽAVA ZA ČAKANIE AŽ 15% !!!!!! . Z dôvodu nákupu nového tovaru je do 15.6. 2023 predĺžená doba dodania na 35 dní!!!!!!!! Objednávky vytvorené do 15.6.23 budú mať cenu tovaru zníženú o 15% pri fakturácii a dobierke dodatočne . V prípade platby vopred bankovým prevodom Vám upravenú verziu zašleme obratom. Platba kartou pri tejto akcii nie je možná. Váš ZEN House
Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Novinky
07.04.2021
Neobávajte sa, balíme poriadne!!!!!
  Mnoho nášho tovaru je z keramiky,  vyrezávaného dreva, krehké a rozbitné a potrebuje jemné  zaobchádzanie. Zákazníci sa niekedy obávajú a kontakt... čítať celé
08.07.2020
SHIPPMENT TO ALL EU countries
Shippments to the EU countries We deal with EU shipments individually.   Please send us an e-mail with the type of goods and quantity and address... čítať celé
20.05.2020
Doplnky do bytu z Východného Timoru
Vážení zákazníci, pripravujeme pre Vás úplne novú kolekciu bytových doplnkov z ďalekého Východného Timoru.  Je to krajina, kde ešte dodnes ľudia žijú... čítať celé
Zobraziť všetky novinky
 1. Úvod
 2. Obchodné podmienky

               Obchodné podmienky   a reklamačný poriadok  internetového  obchodu  www.zenhouse.eu, ktorý prevádzkuje ZEN House s.r.o. , sídlo: Hálkova 45, 01001 Žilina

 

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je ZEN House s.r.o., so sídlom: Hálkova 45, 010 01  Žilina, Slovenská republika, IČO: 50461737, DIČ: 2120330740, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v odd. Sro, vo vložke č 66192 / L (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru   na internetovej stránke: www.zenhouse.eu

Kontaktné údaje predávajúceho:

 Konateľ:
 Zuzana Marčeková

Tel:+421 949 416 174, e-mail: zenhouse.eu@gmail.com

- bankové spojenie:
IBAN: SK28 0900 0000 0051 3754 5717, SWIFT:GIBASKBX , Slovenská sporiteľňa, Žilina

- adresa sídla spoločnosti:
ZEN House s.r.o., Hálkova 45, 010 01  Žilina, Slovenská republika, IČO: 50461737 DIČ: 2120330740, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v odd. Sro, vo vložke č 66192 / L

- prevádzka a korešpondenčná adresa:
ZEN House s.r.o., Hálkova 45, 010 01  Žilina, Slovenská republika
Tel: +421 949 416 174
E-mail:zenhouse.eu@gmail.com

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
Tel. č.: 041/ 7632 130, Fax č.: 041/ 7632 139
https://www.soi.sk
https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho  a kupujúceho  pri predaji tovaru.

Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchýlne od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)
1.2  Kúpna cena za tovar  nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby, ako montáž, dekorácia a pod. Všetky akcie platia do vypredania zásob, alebo do uplynutia času pokiaľ sú časovo obmedzené a pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

1.3  Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na internetovej stránke www.zenhouse.eu  Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru. Predávajúci je viazaný  svojou ponukou pre kupujúceho do okamihu, pokiaľ je tovar zverejnený v ponuke na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho.
Ceny majú charakter cien zmluvných. Nie sme platitelia DPH!

1.4 Predávajúci výslovne upozorňuje kupujúceho, že predávaný tovar je určený pre použitie v domácnosti. Predávaný tovar v zásade nie je vhodný na komerčné účely, napr. do stravovacích zariadení, reštaurácií, barov, hotelov a pod. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené nadmernou záťažou, používaním tovaru na iné komerčné alebo nekomerčné účely než je použitie v domácnosti.
1.5 V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo EU alebo v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, môže si kupujúci uplatniť svoje právo prostredníctvom príslušného súdu. 

 1. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1.  Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu formou vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke www.zenhouse.eu.  Týmto formulárom kupujúci zaslal predávajúcemu návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim, za kúpnu cenu a podmienok uvedených v objednávke. Po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho.

Kupujúci môže meniť alebo stornovať objednávku až do momentu jej potvrdenia predávajúcim.  Potvrdená objednávka je záväzná a zaväzuje kupujúceho prevziať tovar a zaplatiť nezaplatenú kúpnu cenu za tovar v súlade s týmito Obchodnými podmienkami.

Všetky zmluvy, uzavreté prostredníctvom internetového obchodu www.zenhouse.eu, sú uzatvárané v slovenskom jazyku. Ceny tovaru uvedené na stránkach internetového obchodu sú záväzné od okamihu potvrdenia objednávky predávajúcim.

Predávajúci najneskôr spolu s dodaním tovaru poskytne kupujúcemu potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči /papier alebo e-mail /.

V prípade potreby budú všetky ostatné informácie ohľadne objednávky zasielané na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke.

 1. Dodanie a prevzatie tovaru
  3.1. Objednaný tovar je expedovaný spravidla na nasledujúci pracovný deň po prijatí platby, alebo po objednávke s platbou na dobierku. Tovar bude dodaný na adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke. Okrem nepredvídaných prekážok ako je vyššia moc – živelné pohromy, dopravná nehoda a pod., bude tovar doručený najneskôr do 3 pracovných dní od expedície tovaru.  Teda spolu od potvrdenia objednávky predávajúcim od 3 do 5 pracovných dní , v závislosti od možností predávajúceho a kuriérskej služby. O tom, že predávajúci tovar odoslal, oboznámi kupujúceho e-mailovou správou na jeho adresu.

Prevziať tovar je kupujúci oprávnený len, ak vopred uhradí celú kúpnu cenu tovaru. V kúpnej cene nie je zahrnutá cena za dopravu, montáž tovaru , vynesenie tovaru do bytu alebo domu a ani náklady na zneškodnenie obalov.

3.2. Ak kupujúci uviedol v kúpnej zmluve , že tovar si preberie osobne na predajni, je povinný prevziať  ho  do 5 pracovných dní od objednania tovaru. Ak si zákazník v stanovenej lehote tovar neprevezme, je predávajúci oprávnený dodať tento tovar na náklady kupujúceho na adresu kupujúceho uvedenú v kúpnej zmluve potom, čo kupujúcemu min. deň vopred oznámil čas dodania neprevzatého tovaru. Ak kupujúci nezabezpečí prevzatie tovaru za uvedených podmienok, je povinný uhradiť predávajúcemu poplatok za uskladnenie vo výške 0,1 percenta z kúpnej ceny za každý deň uskladnenia, ako i náklady, ktoré  vzniknú predávajúcemu márnou snahou doručiť tovar.

3.3. Kupujúci je povinný tovar pri prevzatí rozbaliť a skontrolovať kvalitu, množstvo, farbu tovaru. Ak kupujúci zistí rozdiely, je nutné spísať reklamačný protokol v prítomnosti dopravcu.

3.4. Ak predávajúci z nejakého vážneho  dôvodu nemôže objednaný tovar dodať vôbec, alebo načas, bude o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho. Kupujúci a predávajúci sa môžu v tomto prípade dohodnúť na náhradnom termíne dodania, prípadne náhradnom plnení, namiesto pôvodne objednaného tovaru. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom termíne alebo plnení objednávky, predávajúci je povinný bezodkladne vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu tovaru /v prípade platby vopred/ a to najneskôr do 15 dní odo dňa, kedy kupujúci oznámil predávajúcemu, že nežiada náhradné plnenie.

 Ak predávajúci dodá kupujúcemu iný tovar, aký kupujúci objednal, má kupujúci právo požadovať bezodkladnú výmenu tovaru. . Ak predávajúci nie je schopný výmeny  tovaru, je povinný bezodkladne vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu tovaru /v prípade platby vopred/ a to najneskôr do 15 dní odo dňa, kedy kupujúci oznámil predávajúcemu, že mu bol dodaný iný tovar.

 1. Platobné podmienky

4.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas. Tovar bude kupujúcemu odovzdaný až po úplnom zaplatení kúpnej ceny, či už bankovým prevodom, kartou , alebo dobierkou.

Poskytovateľom platobnej brány je spoločnosť ComGate Payments, a.s. , ktorá realizuje platby kartou a platobnými tlačítkami bánk. Pre prípadné reklamácie alebo otázky k platbám prosím kontaktujte:

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

 

4.2 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. Až po tejto úhrade bude objednaný tovar expedovaný.

 1. Výhrada vlastníctva

5.1 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru na dohodnutom mieste.

5.2 Tovar zostáva vo vlastníctve predávajúceho až do momentu úplného zaplatenia kúpnej ceny, ako aj ceny za dopravu tovaru . Bezhotovostné platby sa považujú za splnené pripísaním čiastky na účet predávajúceho.

 1. Reklamačný poriadok

6.1  Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho  na internetovej stránke www.zenhouse.eu  .

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady, ktoré sa prejavia  po prevzatí tovaru v záručnej dobe /záruka/.

Reklamácia sa nevzťahuje na vady spôsobené nevhodným zaobchádzaním tovaru v priebehu montáže alebo mechanickým poškodením pri rozbaľovaní tovaru. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené kupujúcim v priebehu preberania a za neopodstatnené odmietnutie prevzatia tovaru, v týchto prípadoch znáša kupujúci všetky náklady spojené s opätovnou dopravou tovaru.

6.2 Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním, nevhodným ošetrením, vplyvom poveternostných podmienok, neodbornou manipuláciou, teplotou prostredia, ktorá je nevhodná pre daný typ dreva, úmyselným poškodením  alebo na závady, na ktoré bol zákazník upozornený písomne v kúpnej zmluve. Vadou tovaru nie je obvyklý farebný alebo štruktúrový rozdiel prírodných materiálov /napr. kože, dreva/, textilných a umelých materiálov lakovaných, kachličkových alebo mozaikových plôch a to najmä u dodatočne objednaného tovaru. Vadou nie sú rozdiely rozmerov čalúneného nábytku v rámci tolerancie. Väčšina tovaru je ručná práca a preto  je každý originál, a to znamená, že môžu byť zistené malé  rozdiely v rozmeroch výrobku, pri nábytku je to 1-1,5 cm. Pri tovare, predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru ak vada vznikla zanedbaním starostlivosti o tovar, ak vada vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami alebo ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, elektrinou, ohňom alebo iným zásahov vyššej moci

6.3 Predávajúci si vyhradzuje právo na drobné viditeľné rozdiely predávaného tovaru, ako je napríklad štruktúra a kresba dreva – napr. výrobky z Akácie, hlavne z dôvodu, že sa jedná väčšinou o ručnú prácu a každý výrobok je originál a ani jeden nie je úplne rovnaký. Zobrazenie tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu www.zenhouse.eu  je len ilustračné. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite používaného monitora, resp. iného Vami používaného zariadenia.

6.4. Záručná doba je pre spotrebiteľa 24 mesiacov. V prípade použitej veci je záručná doba 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

6.5. Reklamovať tovar je možné  spolu s priloženým predajným dokladom a to e-mailom na adresu: zenhouse.eu@gmail.com   prostredníctvom reklamačného formulára na webovej stránke predávajúceho.  Predajným dokladom sa rozumie faktúra a doklad o zaplatení , ktorý slúži zároveň ako Záručný list. V rámci zodpovednosti predávajúceho za vady predaného tovaru má kupujúci nasledujúce práva:

- ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezodplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

- ak sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru ako tovaru bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva má kupujúci, ak sa jedná o vady odstrániteľné, pre ktoré však kupujúci nemôže z dôvodu opätovného výskytu vád po oprave alebo väčšieho počtu vád tovar riadne užívať.

- ak sa jedná o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

- ak vec, predávaná za nižšiu cenu alebo vec použitá má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

6.6. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záručná doba zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

Predávajúci nezodpovedá za tie vady tovaru, ktoré boli spôsobené dopravou tovaru uskutočnenou kupujúcim či neodbornou starostlivosťou,  manipuláciou či montážou uskutočnenou kupujúcim.

6.7. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 prac. dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä, ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní od uplatnenia reklamácie.

6.9 Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia.

6.10  Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci uhradí spotrebiteľovi do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemôže predávajúci zamietnuť.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Predávajúci je povinný najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie vydať spotrebiteľovi písomný doklad o vybavení reklamácie.

6.11 V prípade vrátenia časti alebo celej kúpnej ceny za tovar kupujúcemu, a to z opodstatneného dôvodu, bude táto v primeranej lehote, ktorá spravidla nepresiahne 20 dní, vrátená kupujúcemu bankovým prevodom na účet, ktorý kupujúci predávajúcemu za týmto účelom oznámi, alebo poštovou poukážkou, ak sa kupujúci a predávajúci nedohodnú inak.

6.12 Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. Par. 622 a 623 Občianskeho zákonníka tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

6.13 V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný s vybavením jeho reklamácie alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu /e-mailom na zenhouse.eu@gmail.com/. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie v lehote do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov /ďalej len subjekt ARS/ podľa zákona 391/2015 Z.z.. Návrh môže spotrebiteľ uplatniť spôsobom určeným podľa § 12 Zákona 391/2015 Z.z., prípadne na stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie .

 1. Odstúpenie od zmluvy

7.1 Kupujúci ako spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej v internetovom obchode predávajúceho do štrnástich dní odo dňa prevzatia tovaru, ako aj za podmienok uvedených v § 12 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platných predpisov, a to aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením kupujúceho ako spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší.

 

7.2 Ak odstupuje kupujúci  od kúpnej zmluvy podľa ods. 1 tohto článku,  oznámi túto skutočnosť predávajúcemu prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy, dostupného na stránke internetového obchodu, ktorý zašle na mailovú adresu zenhouse.eu@gmail.com alebo písomne na adresu ZEN House, s.r.o., Hálkova 45, 010 01 Žilina . Pri odstúpení je kupujúci  povinný uviesť číslo objednávky, dátum nákupu, číslo účtu na vrátenie peňazí a priložiť  doklad o kúpe tovaru. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný, vrátane kompletnej dokumentácie na odstúpenie od zmluvy, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný. Zásielky, z ktorých nie je zrejmé, prečo boli predávajúcemu zaslané, sa vrátia odosielateľovi. Predávajúci nepreberá zásielky na dobierku.

 

7.3 Kupujúci je povinný  vrátiť tovar úplne, teda s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, ak je to možné, aj vrátane pôvodného obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný, či poškodený, môže predávajúci kúpnu cenu, ktorú by mal vrátiť, znížiť o zodpovedajúcu sumu (v súlade s ustanovením § 458 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

 

7.4 Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sa pri zakúpení poskytli dary, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práv spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca právoplatnosť a kupujúci je povinný spolu s vrátením tovaru, vrátiť aj s ním poskytnuté dary. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú hodnoty darov chápané ako bezdôvodné obohatenie sa kupujúcim.

 

7.5 V prípade odstúpenia od zmluvy je  kupujúci  povinný do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy tovar zaslať späť, alebo ho osobne priniesť  na adresu predávajúceho: ZEN House, s.r.o., Hálkova 45, 010 01  Žilina,  spolu  s oznámením o odstúpení od zmluvy, prípadne aj s uvedením dôvodu odstúpenia od kúpnej zmluvy (jeho uvedenie však nie je nevyhnutné), s  nákupným dokladom, prípadne ďalšími dokladmi a uvedením čísla bankového účtu alebo s uvedením, či si kupujúci praje vrátiť kúpnu cenu v hotovosti alebo bude použitá na ďalší nákup.

 

7.6 V prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy, predávajúci prevezme tovar späť a vráti kupujúcemu do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu  zaplatenú za tovar vrátane nákladov na dopravu.  Náklady na vrátenie tovaru znáša v plnom rozsahu kupujúci. 

V prípade, že kupujúce odstúpi od zmluvy a vráti predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu najmä:

 • Hodnotu o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške
 • Náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. Kupujúci je povinný v zmysle obchodných podmienok a reklamačného poriadku uhradiť výšku  náhrady, ktorá je rozdielom medzi kúpnou cenou a cenou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej 

 

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedá kupujúci aj  za škody, ktoré môžu vzniknúť do času, kým predávajúci tovar neprevezme / počas dopravy/, preto  odporúčame  kupujúcemu vrátenie tovaru poistiť.

7.7 V súlade s ust. § 7 odst. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak ide o predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu  predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvyšného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený a zmontovaný nábytok a pod.

 

 1. Alternatívne riešenie sporov (ARS)

 

8.1 Pokiaľ kupujúci nie je spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu.  Ak predávajúci na jeho žiadosť o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedal zamietavo, prípadne na jeho žiadosť neodpovedal viac ako 30 dní, kupujúci môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 391/2015 Z.z.).

 

8.2 Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015 Z.z. .

Podľa §-u 3 zákona 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Medzi subjektmi ARS má spotrebiteľ právo voľby. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – https://www.mhsr.sk/. Na uvedenej stránke sú zverejnené aj ďalšie dôležité informácie o alternatívnom riešení sporov pre spotrebiteľov.

 

8.3 V prípade predaja tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho má kupujúci tiež právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na zenhouse.eu@gmail.com, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.. Kupujúci môže podať návrh aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

8.4 Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 zákona č. 391/2015 Z.z., a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od kupujúceho ako spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má kupujúci.

 

8.5 Okrem ARS má kupujúci právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný súd.

 

 1. Záverečné ustanovenia

9.1 Zmluvné vzťahy v tejto zmluve sa riadia slovenským právom.

9.2 Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho postúpiť svoju pohľadávku voči predávajúcemu vyplývajúcu z tejto zmluvy na tretie osoby.

9.3 Kúpna zmluva ako i jej zmeny a doplnky musia mať písomnú formu.

9.4 Osobitné dojednania so zákazníkom písomne dohodnuté v kúpnej zmluve majú prednosť pred tými ustanoveniami týchto obchodných podmienok, ktoré by s nimi boli v rozpore. Podpisom kúpnej zmluvy zároveň zákazník v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v kúpnej zmluve, vrátane ich spracovania na marketingové účely. Na spracovanie osobných údajov je oprávnený predávajúci a jeho zamestnanci, ako aj zmluvní partneri predávajúceho a ich zamestnanci, vykonávajúci dopravu a montáž tovaru. Udelený súhlas so spracovaním osobných údajov platí až do odvolania, zákazník môže súhlas kedykoľvek písomne odvolať, a to aj bez udania dôvodu. Akékoľvek riziká, ktoré by mohli zákazníkovi vzniknúť v súvislosti s odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov nesie zákazník.

...............................................................................................................................................................

Formulár na odstúpenie od zmluvy :

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

              Komu:  ZEN House, s.r.o., Hálkova 45, 010 01  Žilina, IČO: 50461737

              Adresa prevádzky a korešpondenčná adresa: Hálkova 45,  010 01  Žilina

               e-mail:zenhouse.eu@gmail.com,

               Tel.: +421 909 139 080                                                

 

 • Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar : ..................................................................
 • Dátum objednania/dátum prijatia* ..........................
 • Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............................................................
 • Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ................................................................................
 • Dôvod na odstúpenie /nepovinné/………………………………………………………………………………
 • Č. účtu spotrebiteľa, kde si praje zaslať vrátenie čiastky………………………………………………
 • Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) .............................................
 • Dátum .................................

 

* Nehodiace sa prečiarknite.

....................................................................................................................................................................................................

 

 

Spracované a vydané v Žiline dňa 31.10. 2017

Nadobúda účinnosť dňom 1.11.2017

Dodávateľ je právnická osoba, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v odd. Sro, vo vložke č. 66192/L.

 

                                                                                                             ZEN House s.r.o. Žilina

                                                                                                                                                                                                     

OBCHODNÉ PODMIENKY

https://1drv.ms/i/s!AqyI084Ki8DZtyjk_xayt7Ml2b-Y?e=XwwgUE

Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk